La junta és l’òrgan de govern que dirigeix el Club Tennis Torelló. La junta la voten els socis en assemblea. Anteriorment es renovava cada 4 anys, però des de l’any 2010 es renova cada 6 anys segons la legislació vigent. Per adaptació aquesta legislació, també es van renovar els estatuts.

Marta Autet Ricart
Presidenta
Fortià Prat Bofill
Vicepresident 1er
Eugeni Camprubí Batet
Vicepresident 2on
Josep Bagaria Puigvila
Vicepresident 3er
Anna Vilarrassa Planas
Secretària
Cristina Camps Feixes
Tresorera
Josep Planàs Cubí
Vocal
Josep Xavier Serra Iriarte
Vocal
Francesc Puig Darnés
Vocal
Vicens Català Parés
Vocal
Jordi Lorenzo Català
Vocal


Club Tennis Torelló - Mas Can Xisquet - Apartat de coreus 115 - 08570 - Torelló (BCN) - 938591855 - 609750406
Web optimitzada per Firefox | Web creada per: SG Multimèdia 2011